Privaatsuspoliitika ja kasutamistingimused

Öko-Pharma OÜ privaatsuseeskirjad

Öko-Pharma OÜ üheks peamiseks prioriteediks on külastajate privaatsus. Käesolevas privaatsuspoliitika dokumendis sisalduv teave käsitleb klientide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Käesolev privaatsuseeskiri kehtib ainult meie veebisaidi külastajatega seotud teabe kohta, mida on Öko-Pharmaga otseselt jagatud. Neid eeskirju ei kohaldata teabe suhtes, mida on kogutud võrguühenduseta või muude veebisaidi väliste kanalite kaudu.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@okopharma.com või helistades numbrile +372 680 0048

Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Nõusolek

Meie veebisaiti kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida ÖkoPharma kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil
  • Veebisaidi kasutamisel küpsiste kaudu
  • Tehingu sooritamisel

Kogume ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda, nagu: sugu, vanus, keele eelistus ja asukoht. Andmeid kogutakse ja kasutatakse veebikasutusstatistika tegemiseks, et kliendile edastada kasulikumat ja personaalsemat infot.

Andmete kasutame

Öko-Pharma kasutab kogutud isikuandmeid, ehk teie poolt edastatud andmeid ainult määratletud eesmärkidel:

  • Teiega suhtlemiseks
  • Tellitud kauba kohale toimetamiseks
  • Veebisaidi ja e-poe täiustamiseks ning isikupärastamiseks
  • Uute toodete ja teenuste arendamiseks
  • Turundus- ja reklaamieesmärkidel
  • Pettuste ärahoidmiseks

Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Logifailid

Öko-Pharma online-pood järgib logifailide kasutamise standardset protseduuri. Logifailid talletavad külastajate tegevusi veebisaidi külastamisel. Kõik hostinguettevõtted järgivad sama protseduuri, ning see on osa hostimisteenuste analüüsist. Logifailide kogutud teave sisaldab Interneti-protokolli (IP) aadresse, brauseri tüüpe, Interneti-teenuse pakkujaid (ISP), kuupäevasid ja kellaaegu, sisenemis- / väljumislehti ja võimalusel klikkide arvu. Neid ei seostata ühegi isikut tuvastava teabega. Selle teabe jäädvustamise eesmärk on suundumuste analüüsimine, kasutajate liikumise jälgimine veebisaidil ja demograafilise teabe kogumine.

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebisaiti külastate.

Küpsiste eesmärgiks on võimaldada e-poel jätta meelde teie toimingud ja eelistused (nt kasutajanimi, keel jne.)

Üldisem info küpsiste on saadaval artiklis “Mis on küpsised”.

Kinnitame, et ei edasta küpsiste kasutamisest kogutud infot kolmandatele osapooltele ning kasutame neid üksnes meie veebilehega seotud eesmärkidel.

Isikuandmete kaitse

Öko-Pharma rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Turvalisus

Kõiki Öko-Pharma e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot! Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

GDPR andmekaitseõigused

Soovime, et oleksite kõigist oma andmekaitseõigustest teadlikud. Igal kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

Juurdepääsuõigus – Teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid. Selle teenuse eest võime võtta väikest tasu.

Õigus parandustele – Teil on õigus nõuda, et parandaksime Teie kohta ebatäpse teabe. Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaksime teavet, mis on teie arvates puudulik.

Kustutamisõigus – teil on teatud tingimustel õigus taotleda, et kustutaksime Teie isikuandmed.

Andmete töötlemise piiramine – Teatud tingimustel on Teil õigus nõuda, et me piiraksime Teie isikuandmete töötlemist.

Andmete töötlemise keelamine – Teatud tingimustel on Teil õigus vaidlustada Teie isikuandmete töötlemine.

Õigus andmete kaasaskantavusele – Teatud tingimustel on Teil õigus nõuda kogutud andmete edastamist kas Teile otse või kolmanda osapoole organisatsioonile.

Esitades taotluse, on meil aega Teile vastamiseks üks kuu. Kui soovite mõnda ülal loetud õigustest kasutada, võtke meiega ühendust.

Laste küberturvalisus

Teine osa meie prioriteedist on laste kaitse interneti kasutamise ajal. Julgustame vanemaid ja eestkostjaid alaealiste võrgutegevusi jälgima, tehes seda kas osaledes, jälgides või juhendades laste kübertegevusi.

Öko-Pharma veebipood ei kogu teadlikult alla 13-aastaste isikute kohta tuvastatavat teavet. Kui kahtlustate, et Teie laps esitas meie veebisaidil tundlikku teavet, soovitame tungivalt meiega ühendust võtta ja anname endast parima selle teabe viivitamatuks eemaldamiseks meie registritest.

Scroll to Top