Müügitingimused

Kehtib alates 24.04.2020

1.ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad Öko-Pharma OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Öko-Pharma OÜ e-poest ostmisel internetiaadressilt https://www.okopharma.com/muugitingimused. Kauba müüja on Öko-Pharma OÜ (edaspidi: müüja), aadress Peterburi tee 71 Tallinn 11415, registrikood 12398315, tel 6800048, e-posti aadress tellimused@okopharma.com Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Öko-Pharma OÜ e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.okopharma.com/et/muugitingimused. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3.Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2.TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.Tellimusi saab Öko-Pharma OÜ e-poes esitada kas kliendina sisse logides või külalisena.

2.2.Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi. 

2.3.Ostukorvis broneeritakse iga kaup eraldi 60 minutiks. Soodusralli perioodil 20 minutiks.

2.4.Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha. 

2.5.Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.6.Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

2.7.Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

2.8.Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

3.KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1.Kõik Öko-Pharma e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2.Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.3.Juhul, kui Klient ei vali tellitud kaubale Tallinna ise järele tulemist, lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4.

3.4.Kauba eest saab tasuda Öko-Pharma e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4.KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1.Kaupa saab tellida, Omniva pakiautomaati või kliendi poolt näidatud aadressile Omniva kullerteenust kasutades. 

4.2.1.Esmaspäevast neljapäevani ostetud kaup saabub peale müügilepingu jõustumist klienditeenindusse järgmiseks päevaks. Reedest pühapäevani ostetud kaup saabub klienditeenindusse hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval.

4.2.2.Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.

4.3.Kauba kättesaamine pakiautomaadist

4.3.1.Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud Omniva pakiautomaati  lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 2.99 €. Juhul kui tellimuse  maksumus ületab summat 79 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

4.3.2.Esmaspäevast neljapäevani ostetud kaup saabub pakiautomaadi järgmisel päeval peale müügilepingu jõustumist. Reedest pühapäevani ostetud kaup saabub pakiautomaati hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval. Saaremaa ja Hiiumaa pakiautomaatidesse saabub pakk 3 tööpäeva jooksul arvates müügilepingu jõustumisest.

4.3.3.Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.

4.3.4.Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

4.3.5.Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. 

4.4.Kauba kättesaamine kulleriga

4.4.1.Valides kauba kohaletoimetamiseks OmnivaKULLERi, lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 3.99 €. Juhul kui tellimuse maksumus ületab summat 200 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

4.4.2.Esmaspäevast neljapäevani ostetud kulleri poolt kohaletoimetatav kaup tarnitakse kulleriga kliendi poolt märgitud aadressile ostu sooritamisele ülejärgneval päeval ajavahemikus kell 10.00 – 21.00. Reedest pühapäevani ostetud kaup tarnitakse kulleriga kliendi poolt märgitud aadressile hiljemalt järgneval teisipäeval ajavahemikus kell 10.00 – 21.00. Kauba üleandmise täpse aja lepib kuller kliendiga eelnevalt telefoni teel kokku.

4.4.3.Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaupa kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa kliendile üle anda ebaõnnestuvad, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.5.Kauba kontroll

4.5.1.Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

4.5.2.Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.

4.5.3.Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

4.6.Tarnetingimused kampaaniate ajal

4.6.1.Soodusralli kampaania ajal tehtud tellimused jõuavad sihtkohta kõikide tarneviiside puhul alates ülejärgmisest tööpäevast. 

5.KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1.Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. 

5.2..Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.3.e-poes esitatud tellimuse täitmine;

5.4.e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

5.5.kliendi päringutele vastamine;

5.6.õigustatud huvi;

5.7.tarbijaharjumuste uurimine;

5.8.müügistatistika koostamine;

5.9.e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

5.10.Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.11.E-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks. 

5.12.E-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. 

5.13.Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt Öko-Pharma OÜ andmekaitsespetsialistile e-posti teel aia@okopharma.com. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

5.14.Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. 

5.15.E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Öko-Pharma OÜ. Kellel on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. 

5.16.Juhul, kui klient leiab, et Öko-Pharma OÜ e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Öko-Pharma OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti teel aia@okopharma.com, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

6.KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1.E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

6.2.E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

6.2.1.seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;

6.2.2.püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;

6.2.3.esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

6.2.4.kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

6.3.Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

6.4.Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse Öko-Pharma veebilehe www.okopharma.com kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

7.KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

7.1.Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 8).

7.2.Kauba tagastamiseks peab klient täitma kaubaga kaasas olnud arve-saatelehel toodete tagastamise osa või lepingust taganemise avalduse ning edastama selle koos  kauba kättesaamiseks kasutatud OmnivaPOSTi pakiautomaadi kaudu (kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel) või kullerteenuse kasutamisel OmnivaPOSTI pakiautomaadi kaudu, kasutades kauba kättesaamise koodi.

7.3.Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

7.4.Tagastatav kaup (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada  avatud pakendiga (desinfektandid, seebid, kosmeetika, parfüümid, hügieenitooted,) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

7.5.Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

8.PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1.Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode). Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

8.2.Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile tellimused@okopharma.com. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

8.3.Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

8.4.Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest. 

8.5.Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse  ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Scroll to Top